Skräphämtning företag & privat

dsc00097

Byggsopor, Byggavfall, Trädgårdsavfall, lövsäckar, Elavfall,
Möbler, Sopkärl

Avfallshämtning – EJ hushållsavfall
Kontorsrensning
Kontorstömning
Förrådsrensning
Vindsröjning
Garagerensning
Källarrensning
lägenhetsrensning
Tömning av dödsbo – Tillhandahåller även städning vid dödsbo
Tömning av lokaler
Röjning
Container