Råd & Anvisning vid Kontorsflytt

Packning

Allt arbetsmaterial i hyllor, hurtsar och skrivbordslådor packas i god tid i kartonger som
tillhandahålls av oss, även räknemaskiner, skrivunderlägg, skrivbordslampor och dylikt.
Datorer kopplas ur och packas i kartonger.
Tänk på att vika kartongen riktigt, då den annars kan gå upp i botten med åtföljande
bekymmer för oss och dig själv.

Märkning

Kartonger (på kortsidan) och möbler märks upp med det nya rumsnumret.
Hyllor etc. som består av flera enheter, märks var för sig. Vi tillhandahåller märketiketter.

OBS! Möbler och kartonger som ej är märkta tas ej med.

Allmänt

Inga nycklar ska finnas kvar i möblerna. Skrivbordslådorna ska om möjligt vara låsta.
Sladdar på terminaler, skrivmaskiner, datorer och dylikt ska tas bort från vägguttagen.
De sladdar som går att ta bort helt packas i kartonger. Fasta sladdar ska fästas, t.ex tejpas, på
apparaten.

Eventuella kaffe- och vätskeautomater ska tömmas.
Eventuell bortgallring av arbetsmaterial ska göras i god tid före flyttningen så att inga
sopsäckar finns i vägen i korridorerna och på rummen, utan har blivit bortforslade före
flyttningens början.