Företagsflytt offertförfrågan

  Flyttar från:


  JaNej


  JaNej


  JaNej

  JaNej

  JaNej

  Flyttar till:


  JaNej

  Råd och Anvisning vid Kontorsflytt

  Packning
  Allt arbetsmaterial i hyllor, hurtsar och skrivbordslådor packas i god tid i kartonger som
  tillhandahålls av oss, även räknemaskiner, skrivunderlägg, skrivbordslampor och dylikt.
  Datorer kopplas ur och packas i kartonger.
  Tänk på att vika kartongen riktigt, då den annars kan gå upp i botten med åtföljande
  bekymmer för oss och dig själv.

  Märkning
  Kartonger (på kortsidan) och möbler märks upp med det nya rumsnumret.
  Hyllor etc. som består av flera enheter, märks var för sig. Vi tillhandahåller märketiketter.

  OBS! Möbler och kartonger som ej är märkta tas ej med.

  Allmänt
  Inga nycklar ska finnas kvar i möblerna. Skrivbordslådorna ska om möjligt vara låsta.
  Sladdar på terminaler, skrivmaskiner, datorer och dylikt ska tas bort från vägguttagen.
  De sladdar som går att ta bort helt packas i kartonger. Fasta sladdar ska fästas, t.ex tejpas, på
  apparaten.

  Eventuella kaffe- och vätskeautomater ska tömmas.
  Eventuell bortgallring av arbetsmaterial ska göras i god tid före flyttningen så att inga
  sopsäckar finns i vägen i korridorerna och på rummen, utan har blivit bortforslade före
  flyttningens början.