Miljöpolicy

• Att miljön sätts i centrum.
• Att minska miljöeffekterna från våra fordon.
• Allt vårt material återanvänds eller körs till ÅVC-central.
• Att förebygga föroreningar.
• Att utbilda vår personal i miljöfrågor rörande vår verksamhet.
• Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
• Att i tillämpningsbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
• Att uppnå företagets miljömål som ställts upp för det miljöledningssystem vi följer.

Kvalitetspolicy

• Vi ska följa lagar och regler.
• Vi ska påbörja och avsluta uppdragen i rätt tid.
• Vi ska utföra våra uppdrag med noggrannhet och omtanke.
• Vi ska tillsammans med kunden utvärdera varje genomfört projekt.
• Vi ska agera omedelbart på vad kunden uppfattar som dålig kvalitet.
• Vi ska vid förfrågan utföra besiktning inom 4 dagar och lämna offert inom 5 dagar.
• Vi ska informera våra kunder när det uppstår hinder för genomförandet av uppdraget.
• Vi ska utbilda våra anställda så att de alltid innehar hög kompetens för det arbete de utför.
• Våra medarbetare ska alltid bära enhetliga arbetskläder.

Drog och alkoholpolicy

Skyldig att upprätthålla en psykiskt och fysiskt god arbetsmiljö.
Vår arbetsmiljö skall därför vara alkohol- och drogfri.

Missbruk av alkohol och/eller andra droger är således inte förenligt med en god arbetsmiljö.

Följande policy i dessa frågor:
Företagets arbetsplatser skall vara alkohol- och drogfria.
Drog-/alkoholpåverkade medarbetare får ej vistas på arbetsplatsen utan skall avvisas.
Vid misstanke om drogmissbruk äger Stockholm Flytt & Transport rätten att drogtesta den anställde.